Omista stiilid

Loob registri kirjed kindlatest lõigustiilidest.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Lisamine - Registrid ja sisukorrad - Sisukord, register või bibliograafia - kaart Tüüp, märgista kast "Lisastiilid" ja klõpsa Omista stiilid


Stiilid

The list contains the paragraph styles that you can assign to index levels.

To create an index entry from a paragraph style, click the style in the Styles list, and then click the >> button to move the style to the index level that you want.

<<

Liigutab valitud lõigustiili registri hierarhias ühe taseme võrra ülespoole.

>>

Liigutab valitud lõigustiili registri hierarhias ühe taseme võrra allapoole.

Palun toeta meid!