Omista stiilid

Loob registri kirjed kindlatest lõigustiilidest.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Lisamine - Registrid ja sisukorrad - Sisukord, register või bibliograafia - kaart Tüüp, märgista kast "Lisastiilid" ja klõpsa Omista stiilid


Stiilid

The list contains the paragraph styles that you can assign to index levels.

To create an index entry from a paragraph style, click the style in the Styles list, then click the index level that you want to assign to that paragraph style.

Demote Index Level button

Liigutab valitud lõigustiili registri hierarhias ühe taseme võrra ülespoole.

Promote Index Level button

Liigutab valitud lõigustiili registri hierarhias ühe taseme võrra allapoole.

Palun toeta meid!