Register

Järgmised sätted on saadaval, kui registri tüübiks on valitud Objektide register.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Lisamine - Registrid ja sisukorrad - Sisukord, register või bibliograafia - kaart Tüüp (kui valitud tüübiks on objektide register)


Tüüp ja pealkiri

Määra registri tüüp ja tiitel.

Tiitel

Sisesta valitud registri tiitel.

Tüüp

Select the type of index that you want to insert or edit. The options available on this tab depend on the index type that you select. If the cursor is in an index when you choose the Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, you can then edit that index.

Kaitstud käsitsitehtavate muudatuste eest

Väldib registri sisu muutmist. Registris käsitsi tehtud muudatused lähevad registri värskendamisel kaotsi. Kui soovid kaitstud alal kursori abil kerida, vali - LibreOffice Writer - Vormindusvahendid ja märgi ruut Kursor kaitstud aladel - Lubatud.

Registri/sisukorra ulatus

For

Määrab, kas register luuakse kogu dokumendi või ainult käesoleva peatüki jaoks.

Kaasatavad objektid

Vali objektitüübid, mida soovid kaasata objektide nimekirja.

Palun toeta meid!