Register

Järgmised sätted on saadaval, kui valid registri tüübiks Kasutaja määratud.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Lisamine - Registrid ja sisukorrad - Sisukord, register või bibliograafia - kaart Tüüp (kui valitud tüübiks on "Kasutaja määratud")


User-defined indexes are available in the Type box when you insert an index entry in your document.

Tüüp ja pealkiri

Määra registri tüüp ja tiitel.

Tüüp

Select the type of index that you want to insert or edit. The options available on this tab depend on the index type that you select. If the cursor is in an index when you choose the Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, you can then edit that index.

Tiitel

Sisesta valitud registri tiitel.

Kaitstud käsitsitehtavate muudatuste eest

Väldib registri sisu muutmist. Registris käsitsi tehtud muudatused lähevad registri värskendamisel kaotsi. Kui soovid kaitstud alal kursori abil kerida, vali - LibreOffice Writer - Vormindusvahendid ja märgi ruut Kursor kaitstud aladel - Lubatud.

Registri/sisukorra ulatus

For

Määrab, kas register luuakse kogu dokumendi või ainult käesoleva peatüki jaoks.

Loo failist

Stiilid

Includes the paragraph styles that you specify in the Assign Styles dialog as index entries. To select the paragraph styles that you want to include in the index, click the Assign Styles (...) button to the right of this box.

Omista stiilid

Opens the Assign Styles dialog, where you can select the paragraph styles to include in the index. Choose the proper heading level on which the style will be included in the index.

Määratud kirjed

Kaasatakse registri kirjed, mis on lisatud käsuga Lisamine - Registrid ja sisukorrad - Kirje.

Tabelid

Kaasab tabelid registrisse.

Pilt

Kaasab pildid registrisse.

Frames

Includes frames in the index.

OLE-objektid

Kaasab OLE-objektid registrisse.

Kasutatakse lähtepeatüki taset

Indents table, graphic, frame, and OLE object index entries according their place in the chapter heading hierarchy.

Registri kirje kirjeldamine

Palun toeta meid!