Register

Järgmised sätted on saadaval, kui registri tüübiks on valitud Tabelite register.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Lisamine - Registrid ja sisukorrad - Sisukord, register või bibliograafia - kaart Tüüp (kui valitud tüübiks on tabelite register)


Tüüp ja pealkiri

Määra registri tüüp ja tiitel.

Tüüp

Select the type of index that you want to insert or edit. The options available on this tab depend on the index type that you select. If the cursor is in an index when you choose the Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, you can then edit that index.

Tiitel

Sisesta valitud registri tiitel.

Kaitstud käsitsitehtavate muudatuste eest

Väldib registri sisu muutmist. Registris käsitsi tehtud muudatused lähevad registri värskendamisel kaotsi. Kui soovid kaitstud alal kursori abil kerida, vali - LibreOffice Writer - Vormindusvahendid ja märgi ruut Kursor kaitstud aladel - Lubatud.

Registri/sisukorra ulatus

For

Määrab, kas register luuakse kogu dokumendi või ainult käesoleva peatüki jaoks.

Loo failist

Specify the information to be combined to form an index.

Pealdised

Loob registri kirjed objektide pealdistest. Pealdise lisamiseks objektile vali esmalt objekt ja seejärel Lisamine - Pealdis.

Kategooria

Vali pealdiste kategooria, mida soovid registri kirjetena kasutada.

Kuva

Vali pealdise osa, mida soovid registrikirjete jaoks kasutada. Järgmises tabelis on valitavad pealdisevalikud, võttes aluseks pealdiseteksti "Illustratsioon 24: Päike, kus "Illustratsioon 24" loodi automaatselt ja "Päike" lisati kasutaja poolt.

Selections in the Display list box

Entry in the Index

Reference Text

Illustratsioon 24: Päike

Kategooria ja number

Illustratsioon 24

Pealdis

Päike


If you select "Caption Text", the punctuation and the space at the beginning of the caption does not appear in the index entry.

Objektide nimed

Loob registri kirjed objektide nimedest. Objektide nimesid on võimalik vaadata näiteks Navigaatoris ja muuta kontekstimenüüst.

Palun toeta meid!