Register

The following options are available when you select Table of Contents as the index type.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Lisamine - Registrid ja sisukorrad - Sisukord, register või bibliograafia - kaart Tüüp (kui valitud tüübiks on sisukord)


Tüüp ja pealkiri

Määra registri tüüp ja tiitel.

Tüüp

Select the type of index that you want to insert or edit. The options available on this tab depend on the index type that you select. If the cursor is in an index when you choose the Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, you can then edit that index.

Tiitel

Sisesta valitud registri tiitel.

Kaitstud käsitsitehtavate muudatuste eest

Väldib registri sisu muutmist. Registris käsitsi tehtud muudatused lähevad registri värskendamisel kaotsi. Kui soovid kaitstud alal kursori abil kerida, vali - LibreOffice Writer - Vormindusvahendid ja märgi ruut Kursor kaitstud aladel - Lubatud.

Registri/sisukorra ulatus

For

Määrab, kas register luuakse kogu dokumendi või ainult käesoleva peatüki jaoks.

Kuni tasemeni

Sisesta pealkirjade tasemete arv, mis registrisse kaasatakse.

Kaasatavad kirjed

Selles alas saab määrata, milline teave registrisse kaasatakse.

Liigendus

Creates the index using outline levels. Paragraphs formatted with one of the predefined heading styles (Heading 1-10) are added to the index.

You can also assign outline levels to paragraphs in the Outline & List tab page of the Format - Paragraph dialog.

Lisastiilid

Includes the paragraph styles that you specify in the Assign Styles dialog as index entries. To select the paragraph styles that you want to include in the index, click the Assign Styles (...) button to the right of this box.

tip

You can include the Figure Index Heading or Bibliography Heading styles, as well as any other relevant heading style, to the Table of Contents.


Omista stiilid

Opens the Assign Styles dialog, where you can select the paragraph styles to include in the index. Choose the proper heading level on which the style will be included in the index.

tip

LibreOffice creates the table of contents entries based on the outline level of the paragraph style and the paragraph contents. If the paragraph is empty, it will not be included in the table of contents. To force the empty paragraph to be listed in the table of contents, manually add a space or a non breaking space to the paragraph. Spaces added in the After text box of the Numbering tab in the Chapter Numbering dialog will not work for this purpose, since they are part of the paragraph numbering, not the paragraph contents.


Määratud kirjed

Kaasatakse registri kirjed, mis on lisatud käsuga Lisamine - Registrid ja sisukorrad - Kirje.

Palun toeta meid!