Index (table of contents)

The following options are available when you select Table of Contents as the index type.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Lisamine - Registrid ja sisukorrad - Sisukord, register või bibliograafia - kaart Tüüp (kui valitud tüübiks on sisukord)


TĂĽĂĽp ja pealkiri

Määra registri tüüp ja tiitel.

Tiitel

Sisesta valitud registri tiitel.

TĂĽĂĽp

Select the type of index that you want to insert or edit. The options available on this tab depend on the index type that you select. If the cursor is in an index when you choose the Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, you can then edit that index.

Kaitstud käsitsitehtavate muudatuste eest

Väldib registri sisu muutmist. Registris käsitsi tehtud muudatused lähevad registri värskendamisel kaotsi. Kui soovid kaitstud alal kursori abil kerida, vali - LibreOffice Writer - Vormindusvahendid ja märgi ruut Kursor kaitstud aladel - Lubatud.

Registri/sisukorra ulatus

For

Määrab, kas register luuakse kogu dokumendi või ainult käesoleva peatüki jaoks.

Include up to level

Specify the maximum outline level for a paragraph, specified in Create from, to be included in the index.

Kaasatavad kirjed

Selles alas saab määrata, milline teave registrisse kaasatakse.

Liigendus

Creates the index using outline levels. Any paragraph with an outline level less than or equal to the outline level specified in Include up to level is included in the index.

Paragraphs formatted with one of the predefined paragraph styles (“Heading 1–10”) have an outline level that corresponds to the number in the paragraph style. You can also assign outline levels to paragraphs in the Outline & List tab page of the Format - Paragraph dialog.

tip

LibreOffice creates the table of contents entries based on the outline level of the paragraph style and the paragraph contents. If the paragraph is empty, it will not be included in the table of contents. To force the empty paragraph to be listed in the table of contents, manually add a space or a non breaking space to the paragraph. Spaces added in the After text box of the Numbering tab in the Heading Numbering dialog will not work for this purpose, since they are part of the paragraph numbering, not the paragraph contents.


Lisastiilid

Includes paragraphs with the paragraph styles specified in the Assign Styles dialog as index entries. To select paragraph styles, click the Assign Styles button to the right of this option.Assigned paragraph styles must have an outline level less than or equal to the value specified in Include up to level to be included in the index.

tip

Use “Additional Styles” to include paragraphs in the Table of Contents with the “Figure Index Heading” or “Bibliography Heading” paragraph style, as well as any other relevant paragraph style.


Omista stiilid

Opens the Assign Styles dialog, where you can select paragraph styles to include in the index. Choose a desired index level for where a style will be displayed in the index.

Index entries

Choose this option to include index entries inserted in the document with Insert - Table of Contents and Index - Index Entry in the generated index.

Palun toeta meid!