Type

Use this tab to specify and define the type of index that you want to insert. You can also create custom indexes.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Lisamine - Registrid ja sisukorrad - Sisukord, register või bibliograafia - kaart Tüüp (sõltub valitud tüübist)


Sõltuvalt valitud registritüübist sisaldab see kaart järgmisi sätteid.

Sisukord

The following options are available when you select Table of Contents as the index type.

Tähestikuline register

Järgnevad sätted on saadaval, kui registri tüübiks on valitud Tähestikuline register.

Illustratsioonide register

Järgmised sätted on saadaval, kui registri tüübiks on valitud Illustratsioonide register.

Tabelite register

Järgmised sätted on saadaval, kui registri tüübiks on valitud Tabelite register.

Kasutaja määratud

Järgmised sätted on saadaval, kui valid registri tüübiks Kasutaja määratud.

Objektide tabel

Järgmised sätted on saadaval, kui registri tüübiks on valitud Objektide register.

Bibliograafia

Järgmised sätted on saadaval, kui registri tüübiks on valitud Bibliograafia.

Sisukordade ja registrite kasutamine

Lisamine - Registrid ja sisukorrad - Kirje

Palun toeta meid!