Sisukord, register või bibliograafia

Inserts an index or a table of contents at the current cursor position. To edit an index or table of contents, place the cursor in the index or table of contents, and then choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Lisamine - Registrid ja sisukorrad - Sisukord, register või bibliograafia


You can also preview the index or table in this dialog.

Depending on the type of index or table that you select, the following tabs are present.

Type

Use this tab to specify and define the type of index that you want to insert. You can also create custom indexes.

Kirjed (registrid/sisukorrad)

Specify the format of the index or table entries. The appearance of this tab changes to reflect the type of index that you selected on the Type tab.

Stiilid

You can assign different paragraph styles to change the formatting of index titles, separators and index entries. You can also modify paragraph styles in this dialog.

Veerud

Määrab veergude arvu ja paigutuse leheküljestiilile, paneelile või sektsioonile.

Use this tab to specify the column layout for the index or table of contents. By default, the index title is one-column wide and extends out from left page margin.

Area

Määra taustavärv või taustapilt.

Sisukordade ja registrite kasutamine

Palun toeta meid!