Cross-reference

Siin saab dokumenti viiteid või viidatud välju sisestada. Viited on viidatud väljad samas dokumendis või põhidokumendi alamdokumentides.

The advantage of entering a cross-reference as a field is that you do not have to adjust the references manually every time you change the document. Just update the fields with F9 and the references in the document are updated too.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Lisamine - Väljad - Muud väljad - kaart Ristviited

Vali Lisamine - Ristviide


Ristviidete lisamine

TĂĽĂĽp

Esitab saadaolevad väljatüübid. Dokumenti välja lisamiseks klõpsa väljatüübil, välja valikuloendis ja seejärel klõpsa Lisa. Saadaval on järgmised väljad.

TĂĽĂĽp

Tähendus

Viite määramine

Set target for a referenced field. Under Name, enter a name for the reference. When inserting the reference, the name will then appear as an identification in the list box Selection.

In an HTML document, reference fields entered this way will be ignored. For the target in HTML documents, you have to insert a bookmark.

Viite lisamine

Inserting a reference to another position in the document. The corresponding text position has to be defined with "Set Reference" first. Otherwise, inserting a reference by choosing a field name under Selection is not possible.

In master documents, you can also reference from one sub-document to another. Note that the reference name will not appear in the selection field and has to be entered "by hand".

In an HTML document, reference fields entered this way will be ignored. For referenced fields in HTML documents, you have to insert a hyperlink.

Päised

Väljal Valik on kuvatud kõik peakirjad nende dokumendis esinemise järjekorras.

Nummerdatud lõigud

The Selection box shows a list of all ordered paragraphs in the order of their appearance in the document. The list includes:

  • paragraphs with a paragraph style assigned a numbering scheme in the Tools > Heading Numbering dialog

  • ordered list paragraphs, formatted with the Formatting toolbar or Bullets and Numbering dialog

  • paragraphs formatted with a numbered list style

  • paragraphs formatted with a paragraph style with a numbered list style applied in the Outline & List tab.

Järjehoidjad

After inserting a bookmark in the document with Insert - Bookmark, the bookmarks entry on the References tab becomes usable. Bookmarks are used to mark certain text passages in a document. In a text document, you can use the bookmarks, for example, to jump from one passage in the document to another.

HTML-dokumendis muutuvad need järjehoidjad ankruteks <A nimi>, mis määravad näiteks hüperlinkide sihtkoha.

Allmärkused

Kui dokumendid sisaldavad allmärkust, saad valida kirje Allmärkused. Viide allmärkusele tagastab allmärkuse numbri.

(Lisatud pealdistega objektid)

Võid määrata viited objektidele, millele on rakendatud pealdised. Näiteks lisa pilt, tee sellel paremklõps ja vali "Lisa pealdis". Nüüd kuvatakse objekt loendis nummerdatud illustratsioonina.


tip

References are fields. To remove a reference, delete the field. If you set a longer text as a reference and you do not want to reenter it after deleting the reference, select the text and copy it to the clipboard. You can then reinsert it as "unformatted text" at the same position using the command Edit - Paste special. The text remains intact while the reference is deleted.


Valik

Lists the available fields for the field type selected in the Type list. To insert a field, click the field, select a format in the "Refer using" list, and then click Insert.

tip

To quickly insert a field from the list, hold down and double-click the field.


Refer using

Vali vorming, mida soovid valitud viitevälja jaoks kasutada. Saadaval on järgmised vormingud.

Vorming

Tähendus

Page number (unstyled)

Inserts the number of the page containing the reference target.

PeatĂĽkk

Inserts the heading number or list number of the reference target.

Referenced text

Inserts the complete reference target text. For footnotes the footnote number is inserted. For captions the complete caption (category, number and text) is inserted.

“Above”/“Below”

Inserts "above" or "below", depending on the location of the reference target relative to the position of the reference field.

Page number (styled)

Inserts the number of the page containing the reference target using the format specified in the page style.

Number

Lisab pealkirja või nummerdatud lõigu numbri, kaasa arvatud sõltuvalt tekstist ülatasemed. Lisateavet leiad selle tabeli all olevast märkusest.

Number (ilma kontekstita)

Lisab ainult päise või nummerdatud lõigu numbri.

Number (täielik kontekst)

Lisab pealkirja või nummerdatud lõigu numbri, kaasa arvatud kõik ülatasemed.

Kategooria ja number

Inserts the caption category and caption number (or number range variable name and value). Any text between the category and number (or variable name and value) is also inserted.

This option is available for all number range variables, including caption numbers.

Pealdise tekst

Inserts all text that follows the caption category and caption number until end of paragraph.

This option is available for all number range variables, including caption numbers.

Number

Inserts the caption number (or number range value).

This option is available for all number range variables, including caption numbers.


note

For “Chapter”, “Number”, “Number (no context)”, and “Number(full context)” formats, the number of sublevels shown for the selected format depends on the Show sublevels setting for the relevant outline levels in Tools - Heading Numbering.


Nimi

Type the name of the user-defined field that you want to create. To set a target, click "Set Reference" in the Type list, type a name in this box, and then click Insert. To reference the new target, click the target name in the Selection list.

In a master document, targets that are in different sub-documents are not displayed in the Selection list. If you want to insert a reference to the target, you must type the path and the name in the Name box.

Value

Enter the contents that you want to add to a user-defined field.

If you select text in the document, and then insert a reference, the selected text becomes the contents of the field that you insert.

Palun toeta meid!