Väljad

Lisab kursori asukohta välja. Dialoogis on loetletud kõik saadaolevad väljad.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Lisamine - Väljad - Muud väljad

+F2

Lisamise ribal klõpsa

Ikoon

Lisa väli


Väljad

Dokument

Fields are used to insert information about the current document, for example, file name, template, statistics, user data, date, and time.

Ristviited

Siin saab dokumenti viiteid või viidatud välju sisestada. Viited on viidatud väljad samas dokumendis või põhidokumendi alamdokumentides.

The advantage of entering a cross-reference as a field is that you do not have to adjust the references manually every time you change the document. Just update the fields with F9 and the references in the document are updated too.

Funktsioonid

Depending on the field type that you select, you can assign conditions to certain functions. For example, you can define a field that executes a macro when you click the field in the document, or a condition that, when met, hides a field. You can also define placeholder fields that insert graphics, tables, frames and other objects into your document when needed.

Dokumendi info

DocInformation fields contain information about the properties of a document, such as the date a document was created. To view the properties of a document, choose File - Properties.

Muutujad

Variable fields let you add dynamic content to your document. For example, you can use a variable to reset the page numbering.

Andmebaas

You can insert fields from any database, for example, address fields, into your document.

Lisa

Lisab valitud välja kursori asukohta dokumendis. Dialoogi sulgemiseks klõpsa nupul Sulge.

Palun toeta meid!