Ümbrik

Sisesta ßmbriku jaoks saaja aadress ja tagastusaadress. Lisaks saad lisada aadressiväljad andmebaasist (nt aadresside andmebaasist).

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Lisamine - Ümbrik - kaart Ümbrik


Saaja

Enter the delivery address. You can also click in this box, and select a database, a table, and field, and then click the arrow button to insert the field in the address. If you want, you can apply formatting, such as bold and underline, to the address text.

Saatja

Includes a return address on the envelope. Select the Sender check box, and then enter the return address. LibreOffice automatically inserts your user data in the Sender box, but you can also enter the data that you want.

Andmebaas

Vali soovitud aadressandmeid sisaldav andmebaas.

Tabel

Vali soovitud aadressandmeid sisaldav tabel.

Andmebaasi väli

Vali andmebaasiväli, mis sisaldab lisatavaid aadressiandmeid ja seejärel klþpsa vasaknoolenupul. Andmed lisatakse kursori asukohaks olevale aadressiväljale.

Eelvaate väli

Displays a preview of the current selection.

Palun toeta meid!