Allmärkus/lõpumärkus

Inserts a footnote or an endnote in the document. The anchor for the note is inserted at the current cursor position. You can choose between automatic numbering or a custom symbol.

The following applies to both footnotes and endnotes.

Footnotes are inserted at the end of a page, and endnotes are inserted at the end of a document.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Lisamine - All- ja lõpumärkused - All- või lõpumärkus

Ava kontekstimenüü ja vali Allmärkus/Lõpumärkus (lisatud allmärkus/lõpumärkus)

Klõpsa tööriistaribal Lisamine ikooni

Ikoon

Lisa allmärkus otse


Nummerdus

Vali nummerdustüüp, mida soovid kasutada allmärkuste ja lõpumärkuste jaoks.

Automaatne

Määrab sisestatud all- või lõpumärkustele automaatselt järjestikku numbrid. Automaatnummerduse sätete muutmiseks vali Tööriistad - Allmärkused/lõpumärkused.

Märk

Choose this option to define a character or symbol for the current footnote. This can be either a letter, number or special character.

Choose

Määrab all- või lõpumärkuse ankruks erimärgi .

Tüüp

Vali, kas soovid lisada allmärkust või lõpumärkust. Lõpumärkuste nummerdus käib allmärkuste nummerdusest eraldi.

Allmärkus

Lisab allmärkuse ankru kursori asukohta dokumendis ja paigutab allmärkuse lehekülje alaossa.

Lõpumärkus

Lisab lõpumärkuse ankru kursori asukohta dokumendis ja paigutab lõpumärkuse dokumendi lõppu.

Allmärkuste ja lõpumärkuste lisamine ning redigeerimine

Allmärkused ja lõpumärkused

Palun toeta meid!