Allmärkus/lõpumärkus

Inserts a footnote or an endnote in the document. The anchor for the note is inserted at the current cursor position. You can choose between automatic numbering or a custom symbol.

The following applies to both footnotes and endnotes.

Footnotes are inserted at the end of a page, and endnotes are inserted at the end of a document.

Selle käsu kasutamiseks...

From the menu bar:

Choose Insert - Footnote and Endnote - Footnote or Endnote

From the context menu:

Choose Footnote/Endnote (on inserted Footnote/Endnote)

From the tabbed interface:

Choose Reference - Footnote.

Choose Reference - Endnote.

From toolbars:

Icon Insert Footnote Directly

Lisa allmärkus otse

Icon Insert Endnote Directly

Lisa lõpumärkus otse


Nummerdus

Vali nummerdustüüp, mida soovid kasutada allmärkuste ja lõpumärkuste jaoks.

Automaatne

Määrab sisestatud all- või lõpumärkustele automaatselt järjestikku numbrid. Automaatnummerduse sätete muutmiseks vali Tööriistad - Allmärkused/lõpumärkused.

Märk

Choose this option to define a character or symbol for the current footnote. This can be either a letter, number or special character.

Choose

Määrab all- või lõpumärkuse ankruks erimärgi .

Tüüp

Vali, kas soovid lisada allmärkust või lõpumärkust. Lõpumärkuste nummerdus käib allmärkuste nummerdusest eraldi.

Allmärkus

Lisab allmärkuse ankru kursori asukohta dokumendis ja paigutab allmärkuse lehekülje alaossa.

Lõpumärkus

Lisab lõpumärkuse ankru kursori asukohta dokumendis ja paigutab lõpumärkuse dokumendi lõppu.

Palun toeta meid!