Peidetud lõigud

Näitab või peidab peidetud lõigud. See valik mõjutab ainult peidetud lõikude ekraanile kuvamist. Peidetud lõikude printimist see ei mõjuta.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Vaade - Peidetud lõigud


Märkuse ikoon

Selle funktsiooni lubamiseks vali - LibreOffice Writer - Vormindusvahendid ja seejärel veendu, et alal Kuvamine on märgitud ruut Peidetud lõigud.


Kasuta väljakäsku "Peidetud lõik" tingimuse määramiseks, mis tuleb lõigu peitmiseks täita. Kui tingimus pole täidetud, siis on lõik kuvatud.

Kui sa peidad lõigu, peidetakse koos sellega ka lõigu märkidele ankurdatud allmärkused ja paneelid.

Palun toeta meid!