Field Hidden Paragraphs

Näitab või peidab peidetud lõigud. See valik mõjutab ainult peidetud lõikude ekraanile kuvamist. Peidetud lõikude printimist see ei mõjuta.

Selle käsu kasutamiseks...

Choose View - Hidden Paragraphs


Märkuse ikoon

To enable this feature, choose - LibreOffice Writer - View, and ensure that the Hidden paragraphs check box in the Display fields area is selected.


Kasuta väljakäsku "Peidetud lõik" tingimuse määramiseks, mis tuleb lõigu peitmiseks täita. Kui tingimus pole täidetud, siis on lõik kuvatud.

Kui sa peidad lõigu, peidetakse koos sellega ka lõigu märkidele ankurdatud allmärkused ja paneelid.

Palun toeta meid!