Vormindustähised

Kuvab tekstis mitteprinditavad märgid, nt lõigusümbolid, reavahetused, tabelduskohad ja tühikud.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Vaade - Vormindustähised

+F10

Standardribal klõpsa

Vormindustähiste ikoon

Vormindustähised


Kui sa kustutad lõigu sümboli, siis omandab ühendatav lõik selle lõigu vorminduse, milles asub kursor.

To specify which formatting marks are displayed, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then select the options that you want in the Display formatting area.

Palun toeta meid!