Field Names

Switches between showing fields as field names or field values. When enabled the field names are displayed, and when disabled the field values displayed. Some field contents cannot be displayed.

Selle käsu kasutamiseks...

Choose View - Field Names

+F9


Väljakuva vaikevaate väljasisu asemel väljanimedeks muutmiseks vali - LibreOffice Writer - Vaade ja seejärel märgi alal Kuva ruut Väljakoodid.

Kui dokumendi printimisel on Vaade - Väljanimed lubatud, küsib programm, kas soovid väljanimed printimisse kaasata.

Palun toeta meid!