Väljade varjustus

Lülitab dokumendis väljade, vormindustähiste (nt sisetühikute ja poolituskohtade), registrite ja allmärkuste varjustust.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Vaade - Väljade varjustus

+F8


Palun toeta meid!