Väljade varjustus

Lßlitab dokumendis väljade, vormindustähiste (nt sisetßhikute ja poolituskohtade), registrite ja allmärkuste varjustust.

Selle käsu kasutamiseks...

Choose View - Field Shadings

+F8


Palun toeta meid!