Allmärkus/lõpumärkus

Redigeerib valitud allmärkuse või lõpumärkuse ankrut. Klõpsa allmärkuse või lõpumärkuse ees või järel ja vali siis see käsk.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Redigeerimine - Allmärkused


All- või lõpumärkuse teksti redigeerimiseks klõpsa lehe allosas või dokumendi lõpus asuval allmärkuste alal.

note

Kiirelt all- või lõpumärkuse tekstile liikumiseks klõpsa dokumendis märkuse ankrul. Kui viid kursori märkuse tähise ette või taha, toimib samamoodi ka klahvikombinatsioon Ctrl+Shift+PgDn. Märkuse tekstist tagasi selle ankrule liikumiseks vajuta klahvi PgUp.


Nummerdus

Vali all- ja lõpumärkuste nummerdamise tüüp.

Automaatne

Määrab sisestatud all- või lõpumärkustele automaatselt järjestikku numbrid. Automaatnummerduse sätete muutmiseks vali Tööriistad - Allmärkused/lõpumärkused.

Märk

Choose this option to define a character or symbol for the current footnote. This can be either a letter, number or special character.

Choose

Määrab all- või lõpumärkuse ankruks erimärgi .

tip

To change the format of a footnote or endnote anchor or text, select it, and then choose Format - Character. You can press to open the Styles window and modify the footnote or endnote paragraph style.


Tüüp

Vali lisatava märkuse tüüp, see tähendab allmärkus või lõpumärkus. Allmärkus paigutatakse aktiivse lehekülje alaossa, lõpumärkus dokumendi lõppu.

Allmärkus

Muudab lõpumärkuse allmärkuseks.

Lõpumärkus

Muudab allmärkuse lõpumärkuseks.

Nool vasakule

Liigutab eelmise allmärkuse või lõpumärkuse ankrut dokumendis.

Ikoon "Eelmine allmärkus"

Eelmine allmärkus

Nool paremale

Liigutab järgmise allmärkuse või lõpumärkuse ankrut dokumendis.

Ikoon "Järgmine allmärkus"

Järgmine allmärkus

Dialoog Lisa allmärkus/lõpumärkus.

Palun toeta meid!