Väljade redigeerimine

Avab välja omaduste redigeerimise dialoogi. Kasutamiseks klõpsa välja ees ja vali see käsk. Dialoogis saab eelmisele või järgmisele väljale liikuda nooleklahvidega.

Välja avamiseks redigeerimiseks võid sa sellel teha dokumendis topeltklõpsu.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Redigeerimine - Väljad


tip

To change the view between field names and field contents in your document, choose View - Field Names.


note

Kui valid dokumendis DDE-lingi ja seejärel valid Redigeerimine - Väljad, avaneb dialoog Linkide redigeermine.


note

Kui klõpsad tüüpi "Saatja" välja ees ja seejärel valid Redigeerimine - Väljad, avaneb dialoog Isikuandmed.


Tüüp

Näitab parasjagu redigeeritava välja tüüpi.

note

Järgnevad dialoogi elemendid on nähtavad ainult siis, kui valitud on vastav välja tüüp.


Vali

Esitab välja sätted (nt "fikseeritud"). Soovi korral saad valitud väljatüübi jaoks klõpsata muul sättel.

Vorming

Vali välja sisu vorming. Kuupäeva- ja kellaajaväljade ning kasutaja määratud väljade jaoks saad lisaks klõpsata loendis sättel "Lisavormingud" ja seejärel valida erineva vormingu. Saadaolevad vormingud sõltuvad redigeeritava välja tüübist.

Nihe

Kuvab valitud väljatüübi nihke (nt "Järgmine lehekülg", "Leheküljenumbrid" või "Eelmine lehekülg"). Saad sisestada uue nihkeväärtuse, mis lisatakse kuvatud leheküljenumbrile.

warning

Kui soovid muuta tegelikku leheküljenumbrit ja mitte kuvatud numbrit, siis ära kasuta väärtust Nihe. Leheküljenumbrite muutmiseks loe juhendit Leheküljenumbrid.


Tase

Muuda väljatüübi "Peatükk" jaoks määratud väärtusi ja liigendustasemeid.

Nimi

Kuvab välja muutuja nime. Soovi korral võid sisestada uue nime.

Väärtus

Kuvab välja muutuja aktiivset väärtust. Soovi korral võid lisada uue väärtuse.

Fikseeritud sisu

Lisab staatilise sisuga välja, seda välja ei saa värskendada.

Tingimus

Kuvab tingimust, mis peab välja aktiveerimiseks olema täidetud. Soovi korral võid sisestada uue tingimuse.

siis, muidu

Välja kuvatavat sisu muudetakse sõltuvalt sellest, kas välja tingimus on rahuldatud või mitte.

Makro

Avab makrode valija, kus saad valida makro, mis käivitatakse dokumendis valitud väljal klõpsamisel. See nupp on saadaval vaid funktsioonivälja "Makro käivitamine" jaoks.

Viide

Lisa valitud välja jaoks viitetekst või muuda seda.

Makro nimi

Kuvab valitud väljale omistatud makro nime.

Kohahoidja

Kuvab valitud välja kohahoidja teksti.

Lisatud tekst

Kuvab teksti, mis on tingimusega lingitud.

Valem

Kuvab valemivälja valemit.

Nähtamatu

Hides the field contents in the document. The field is inserted as a thin gray mark in the document. This option is only available for the "Set Variable" and "User Field" field types.

Rakenda

Adds the user-defined field to the Select list.

Ikoon "Rakenda"

Rakenda

Kustuta

Removes the user-defined field from the select list. You can only remove fields that are not used in the current document. To remove a field that is used in the current document from the list, first delete all instances of the field in the document, and then remove it from the list.

Ikoon

Kustuta

Andmebaasi valimine

Vali registreeritud andmebaas, kust soovid valitud välja lisada. Lisaks saad muuta tabelit või päringut, millele valitud väli viitab.

Kirjenumber

Kuvab andmebaasikirje numbri, mis lisatakse, kui väljatüübi "Iga kirje" jaoks määratud tingimus on täidetud.

Nool vasakule

Hüppab eelmisele sama tüüpi väljale dokumendis. See nupp on aktiivne ainult siis, kui dokument sisaldab rohkem kui üht sama tüüpi välja.

Ikoon "Eelmine väli"

Eelmine väli

Nool paremale

Hüppab järgmisele sama tüüpi väljale dokumendis. See nupp on aktiivne ainult siis, kui dokument sisaldab rohkem kui üht sama tüüpi välja.

Ikoon "Järgmine väli"

Järgmine väli

Väljad

Palun toeta meid!