Automaatabstrakt esitlusse

Opens the current document as a LibreOffice Impress presentation. The current document must contain at least one predefined heading paragraph style.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Fail - Saatmine - Automaatabstrakt esitlusse


Kaasatud liigendustasemed

Sisesta liigendustasemete arv, mida soovid uude esitlusse kaasata. Näiteks, kui valid ühe taseme, siis kaasatakse vaid lõigustiili "Pealkiri 1" kasutavad lõigud.

Alapunkte taseme kohta

Sisesta lõikude arv, mida soovid kaasata iga liigendustaseme (pealkirja) alla.

Palun toeta meid!