Kirjakooste

Kirjakooste dialoog on abiks tüüpkirjade printimisel ja salvestamisel.

Selle käsu kasutamiseks...

Lisa vähemalt üks aadresside andmebaasi väli tekstidokumenti ja anna käsk dokumendi printimiseks. Vasta "Jah" küsimusele, kas soovid printida vormil põhinevat kirja.


Printimise ajal asendatakse andmebaasiga seotud väljad (kohahoidjad) andmebaasi kirjetest pärit teabega. Andmebaasi väljade lisamise kohta loe peatükki, mis kirjeldab dialoogi Lisamine - Väljad - Muud kaarti Andmebaas.

Kirjed

Määrab tüüpkirjade printimisel kasutatavate andmebaasi kirjete arvu. Iga kirje kohta prinditakse üks kiri.

Kõik

Kasutatakse kõiki andmebaasi kirjeid.

Valitud kirjed

Kasutatakse andmebaasi valitud kirjeid. See säte on kasutatav, kui vajalikud andmebaasi kirjed on eelnevalt märgitud.

Alates:

Specify the number of the first record to be printed.

Kuni:

Specify the number of the last record to be printed.

Väljund

Määrab, kas tüüpkirjad prinditakse või salvestatakse failina.

Printer

Prindib tüüpkirjad.

Fail

Salvestab tüüpkirjad failidesse.

Save as single document

Create one big document containing all data records.

Save as individual documents

Create one document for every one data record.

Generate file name from database

Generate each file name from data contained in a database.

Väli

Uses the content of the selected database field as the file name for the form letter.

Asukoht

Määrab tüüpkirjade salvestamise asukoha.

...

Avab dialoogi Asukoha valimine.

Failivorming

Select the file format to store the resulting document.

Kirjakooste nõustaja

Starts the Mail Merge Wizard to create form letters or send email messages to many recipients.

Palun toeta meid!