Printimise eelvaade

Avab prinditava lehekülje eelvaate või sulgeb selle.

Selle käsu kasutamiseks...

Menüükäsk Fail - Printimise eelvaade

Ikoon

Printimise eelvaade


Printimise eelvaate riba ikoonide abil saab dokumenti lehitseda ja seda välja printida.

Lehekülgede läbikerimiseks võid kasutada ka klahve Page Up ja Page Down.

Märkuse ikoon

Printimise eelvaate režiimis ei saa dokumenti redigeerida.


Palun toeta meid!