Menüü Vormindus

Vali Vormindus - Lõik - kaart Süvisinitsiaalid

Vali Vaade - Stiilid - ava kontekstimenüü - Muuda/Uus - kaart Süvisinitsiaalid

Vali Vormindus - Lõik - kaart Tekstivoog

Vali Vaade - Stiilid - ava kontekstimenüü - Muuda/Uus - kaart Tekstivoog

Vali Redigeerimine - Otsi ja asenda - Vormindus - kaart Tekstivoog

Right-click a paragraph with style Body Text. Choose Paragraph - Edit Style - Condition tab.

Choose View - Styles (). Right-click any paragraph style. Choose New - Condition tab.

Choose Styles - Load Styles from Template

In the Styles window, do a long click on the Styles action icon on the top right. Choose Load Styles from Template from the submenu.

Eri viisid stiilide paneeli avamiseks:

Vali Vormindus - Leheküljestiil.

Choose View - Styles () - choose Page Styles - open context menu for selected style - New/Modify.

Choose Format - Paragraph - Outline & List tab.

Right-click a paragraph, choose Paragraph - Paragraph - Outline & List tab.

Right-click a paragraph, choose Paragraph - Edit Style - Outline & List tab.

Choose Styles - Edit Style - Outline & List tab (Paragraph Styles).

Choose View - Styles - open context menu Modify/New - Outline & List tab (Paragraph Styles).

Vali nupp Vormindus - Sektsioonid - nupp Sätted

Vali Vormindus - Leheküljestiil - kaart Veerud

Choose View - Styles - Page Styles - open context menu for selected page style - Modify/New - Columns tab.

Vali Lisamine - Paneel - Paneel - kaart Veerud.

Vali Vormindus - Paneel/Objekt - Omadused - kaart Veerud

Choose Insert - Section - Columns tab.

Choose Format - Section - Options button - Columns tab.

Vali Vormindus - Leheküljestiil - kaart Allmärkused

Vali Vaade - Stiilid - ava kontekstimenüü - Muuda/Uus - kaart Allmärkused

Vali Lisamine - Sektsioon - kaart All- ja lõpumärkused

Vali Vormindus - Sektsioonid - nupp Sätted - kaart All- ja lõpumärkused

Vali Vaade - Stiilid - ava kontekstimenüü - Muuda/Uus (lõigustiilide vaates)

  1. Choose View - Styles or Styles - Manage Styles () to open Styles deck.

  2. Click on the Character Style icon at top of the deck, then select a character style.

  3. Right-click to open context menu and choose Modify/New.

Character Style Icon

Character Style icon

Vali Vaade - Stiilid - ava kontekstimenüü - Muuda/Uus (paneelistiilide vaates)

Choose View - Styles () - open context menu Modify/New (for List Styles).

Choose Tools - AutoCorrect - While Typing.

Vali Tööriistad - Automaatkorrektuur

Vali Tööriistad - Automaatkorrektuur - Rakenda

Vali Tööriistad - Automaatkorrektuur - Rakenda ja redigeeri muudatusi

Vali Tabel - Automaatvorminduse stiilid (kui kursor on tabelis)

Choose Format - Image - Properties - Area tab.

Pildiribal (kui pilt valitud) klõpsa

Icon Graphics Properties

Pildi omadused

Choose Format - Image - Properties - Position and Size tab.

Choose Format - Frame and Object - Properties - Position and Size tab.

Choose View - Styles - Frame Styles - open context menu Modify/New - Type tab.

Choose Insert - Frame - Frame - Position and Size tab.

Vali Vormindus - Pilt - Omadused - kaart Mähkimine

Vali Vormindus - Paneel/objekt - Omadused - kaart Mähkimine

Vali Lisamine - Paneel - Paneel - kaart Mähkimine

Vali Vormindus - Mähkimine - Redigeeri - kaart Mähkimine

Vali Vormindus - Mähkimine - Redigeeri kontuuri

Vali Vormindus - Pilt - Omadused - kaart Hüperlink.

Vali Vormindus - Paneel/objekt - Omadused - kaart Hüperlink.

Vali Lisamine - Paneel - Paneel - kaart Hüperlink

Vali Vormindus - Pilt - Omadused - kaart Sätted

Vali Vormindus - Paneel/objekt - Omadused - kaart Sätted

Choose View - Styles - open context menu for selected Frame style - Modify/New - Options tab.

Vali Lisamine - Paneel - Paneel - kaart Sätted

Right-click selected object, choose Properties - Options tab.

Vali Vormindus - Pilt - Omadused - kaart Pilt

Vali Vormindus - Pilt - Omadused - kaart Makro

Vali Vormindus - Paneel/objekt - Omadused - kaart Makro

Vali Tööriistad - Automaattekst - Automaattekst (nupp) - Makro

Choose Tools - ImageMap - open context menu Macro.

Vali Vormindus - Märk - kaart Hüperlink - nupp Sündmused

Choose Table - Properties.

On the Table bar (with cursor in table), click

Table Properties Icon

Table Properties

Vali Tabel - Tükelda tabel

Vali Tabel - Ühenda tabelid

Vali Tabel - Omadused - kaart Tabel

Vali Tabel - Omadused - kaart Veerud

Vali Tabel - Omadused - kaart Tekstivoog

Tee tabelis paremklõps, vali Lahter

Vali Tabel - Ühenda lahtrid.

Klõpsa tabeliribal

Icon Merge Cells

Ühenda lahtrid

Vali Tabel - Tükelda lahtrid

Klõpsa tabeliribal

Icon Unmerge Cells

Vali lahtri kontekstimenüüst Lahter - Kaitstud

Vali lahtri kontekstimenüüst Lahter - Kaitsmata

Ava Navigaatoris tabelite kohal kontekstimenüü

Vali lahtri kontekstimenüüst Rida

Vali lahtri kontekstimenüüst Suurus - Rea kõrgus

Vali Tabel - Valimine - Rida

Vali Tabel - Kustutamine - Read

Klõpsa tabeliribal

Icon Delete Row

Kustuta valitud read

Vali lahtri kontekstimenüüst Veerg

Vali lahtri kontekstimenüüst Suurus - Veeru laius

Vali Tabel - Valimine - Veerg

Vali Tabel - Lisamine - Veerud

Vali Tabel - Lisamine - Read

Klõpsa tabeliribal

Icon Insert Column

Lisa veerg

Icon Insert Row

Lisa rida

Vali Tabel - Kustutamine - Veerud

Klõpsa tabeliribal

Icon Delete Column

Kustuta veerg

Vali Vormindus - Paneel/objekt - Omadused

Icon Object Properties

Objekti omadused

Icon Frame Properties

Paneeli omadused

Menüü Vormindus - Leheküljestiil - kaart Teksti alusvõrk, kui Ida-Aasia keelte toetus on lubatud

Palun toeta meid!