Menüü Lisamine

Choose Insert - More Breaks - Manual Break

Choose Insert - More Breaks

From the menu bar:

Vali Lisamine - Väljad

From the context menu:

Open context menu - choose Edit Field (inserted fields)

From the tabbed interface:

Choose Insert - Fields.

Choose Reference - Field.

On the References menu of the References tab, choose Field.

From toolbars:

Icon Insert Field

Insert Field

From the keyboard:

+ F2

Vali Lisamine - Väljad - Kuupäev

Vali Lisamine - Väljad - Kellaaeg

Vali Lisamine - Väljad - Leheküljenumber

Choose Insert - Field - Page Count

Vali Lisamine - Väljad - Teema

Vali Lisamine - Väljad - Tiitel

Vali Lisamine - Väljad - Esimene autor

Vali Lisamine - Väljad - Muud väljad

+F2

Lisamise ribal klõpsa

Icon

Lisa väli

Vali Lisamine - Väljad - Muud väljad - kaart Dokument

From the menu bar:

Choose Insert - Field - More Fields - Cross-references tab

Choose Insert - Cross-reference

From the tabbed interface:

Choose Insert - Cross-reference.

Choose References - Cross-reference.

From toolbars:

Icon Insert Cross-reference

Insert Cross-reference

From the keyboard:

+ F2

Vali Lisamine - Väljad - Muud väljad - kaart Funktsioonid

Vali Lisamine - Väljad - Muud väljad - kaart Dokumendi info

Vali Lisamine - Väljad - Muud väljad - kaart Muutujad

Vali Lisamine - Väljad - Muud väljad - kaart Andmebaas

From the menu bar:

Choose Insert - Section

From the tabbed interface:

Choose Insert - Section

On the Insert menu of the Insert Tab, choose Section.

From toolbars:

Icon Section

Sektsioon

Choose Insert - Section - Section tab or choose Format - Sections

Choose Insert - Section - Indents tab or choose Format - Sections - Options button - Indents tab

From the menu bar:

Choose Insert - Footnote and Endnote - Footnote or Endnote

From the context menu:

Choose Footnote/Endnote (on inserted Footnote/Endnote)

From the tabbed interface:

Choose Reference - Footnote.

Choose Reference - Endnote.

From toolbars:

Icon Insert Footnote Directly

Lisa allmärkus otse

Icon Insert Endnote Directly

Lisa lõpumärkus otse

From the menu bar:

Choose Insert - Caption

From the context menu:

Choose Insert Caption

From the tabbed interface:

Choose Image - Caption.

From toolbars:

Icon Insert Caption

Insert Caption

Vali Lisamine - Pealdis - Sätted

Ava kontekstimenüü ja vali Pealdis - Sätted

From the menu bar:

Choose Insert - Bookmark

From the tabbed interface:

Choose Insert - Bookmark

From toolbars:

Icon Insert Bookmark

Insert Bookmark

Vali Lisamine - Skript (ainult HTML-dokumentides)

From the menu bar:

Choose Insert - Table of Contents and Index

Vali Lisamine - Registrid ja sisukorrad - Registri kirje

Klõpsa tööriistaribal Lisamine ikooni

Icon Insert Index Entry

Insert Index Entry

From the menu bar:

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography

From the context menu:

Choose Edit Index in the index.

From the tabbed interface:

Choose Reference - Table of Contents.

On the Reference menu of the Reference tab, choose Table of Contents, Index or Bibliography.

From toolbars:

Icon Insert Index

Insert Index

Vali Lisamine - Registrid ja sisukorrad - Bibliokirje

Vali Lisamine - Registrid ja sisukorrad - Sisukord, register või bibliograafia

Vali Lisamine - Registrid ja sisukorrad - Sisukord, register või bibliograafia - kaart Tüüp

Vali Lisamine - Registrid ja sisukorrad - Sisukord, register või bibliograafia - kaart Tüüp (sõltub valitud tüübist)

Vali Lisamine - Registrid ja sisukorrad - Sisukord, register või bibliograafia - kaart Tüüp (kui valitud tüübiks on sisukord)

Vali Lisamine - Registrid ja sisukorrad - Sisukord, register või bibliograafia - kaart Tüüp (kui valitud tüübiks on tähestikuline register)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Table of Figures is the selected type)

Vali Lisamine - Registrid ja sisukorrad - Sisukord, register või bibliograafia - kaart Tüüp (kui valitud tüübiks on tabelite register)

Vali Lisamine - Registrid ja sisukorrad - Sisukord, register või bibliograafia - kaart Tüüp (kui valitud tüübiks on "Kasutaja määratud")

Vali Lisamine - Registrid ja sisukorrad - Sisukord, register või bibliograafia - kaart Tüüp (kui valitud tüübiks on objektide register)

Vali Lisamine - Registrid ja sisukorrad - Sisukord, register või bibliograafia - kaart Tüüp (kui valitud tüübiks on bibliograafia)

Vali Lisamine - Registrid ja sisukorrad - Sisukord, register või bibliograafia - kaart Tüüp, märgista kast "Lisastiilid" ja klõpsa Omista stiilid

Vali Lisamine - Registrid ja sisukorrad - Sisukord, register või bibliograafia - kaart Kirjed (sõltub valitud tüübist)

Vali Lisamine - Registrid ja sisukorrad - Sisukord, register või bibliograafia - kaart Kirjed (kui valitud tüübiks on sisukord)

Vali Lisamine - Registrid ja sisukorrad - Sisukord, register või bibliograafia - kaart Kirjed (kui valitud tüübiks on tähestikuline register)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Entries tab (when Table of Figures is the selected type)

Vali Lisamine - Registrid ja sisukorrad - Sisukord, register või bibliograafia - kaart Kirjed (kui valitud tüübiks on tabelite register)

Vali Lisamine - Registrid ja sisukorrad - Sisukord, register või bibliograafia - kaart Kirjed (kui valitud tüübiks on "Kasutaja määratud")

Vali Lisamine - Registrid ja sisukorrad - Sisukord, register või bibliograafia - kaart Kirjed (kui valitud tüübiks on objektide register)

Vali Lisamine - Registrid ja sisukorrad - Sisukord, register või bibliograafia - kaart Kirjed (kui valitud tüübiks on bibliograafia)

Vali Lisamine - Registrid ja sisukorrad - Bibliokirje, vali soovitud kirje ja klõpsa Redigeeri

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Styles tab

From the menu bar:

Choose Insert - Envelope

From the tabbed interface:

Choose Tools - Envelope.

On the Tools menu of the Tools tab, choose Envelope.

On the Insert menu of the Insert tab, choose Envelope.

From toolbars:

Icon Insert Envelope

Insert Envelope

Vali Lisamine - Ümbrik - kaart Ümbrik

Vali Lisamine - Ümbrik - kaart Vormindus

Vali Lisamine - Ümbrik - kaart Printer

From the menu bar:

Choose Insert - Frame - Frame

Choose Format - Frame and Object - Properties

From toolbars:

Icon Insert Frame

Insert Frame

From the menu bar:

Vali Tabel - Lisa tabel

From the tabbed interface:

Choose Insert - Table - More Options.

Choose Home - Table - More Options.

From toolbars:

Icon Insert Table

Insert Table

From the keyboard:

+ F12

From the menu bar:

Choose Table - Insert.

From the context menu:

Choose Insert.

From the tabbed interface:

Choose Table.

From toolbars:

Icon Insert

Insert

From the sidebar:

On the Properties panel, choose Table.

Vali Lisamine - Rõhtjoon

From the menu bar:

Vali Lisamine - Tekst failist

From the tabbed interface:

On the Insert menu of the Insert Tab, choose Text from File.

From toolbars:

Icon Text from File

Tekst failist

Vali Lisamine - Päised ja jalused - Päis

Vali Lisamine - Päised ja jalused - Jalus

Palun toeta meid!