Menüü Lisamine

Vali Lisamine - Manuaalne piir

Vali Lisamine - Väljad

Ava kontekstimenüü ja vali Väljad (lisatud väljad)

Vali Lisamine - Väljad - Kuupäev

Vali Lisamine - Väljad - Kellaaeg

Vali Lisamine - Väljad - Leheküljenumber

Vali Lisamine - Väljad - Lehekülgede arv

Vali Lisamine - Väljad - Teema

Vali Lisamine - Väljad - Tiitel

Vali Lisamine - Väljad - Esimene autor

Vali Lisamine - Väljad - Muud väljad

+F2

Lisamise ribal klõpsa

Ikoon

Lisa väli

Vali Lisamine - Väljad - Muud väljad - kaart Dokument

Vali Lisamine - Väljad - Muud väljad - kaart Ristviited

Vali Lisamine - Ristviide

Vali Lisamine - Väljad - Muud väljad - kaart Funktsioonid

Vali Lisamine - Väljad - Muud väljad - kaart Dokumendi info

Vali Lisamine - Väljad - Muud väljad - kaart Muutujad

Vali Lisamine - Väljad - Muud väljad - kaart Andmebaas

Vali Lisamine - Sektsioon

Klõpsa tööriistaribal Lisamine ikooni

Ikoon

Sektsioon

Vali Lisamine - Sektsioon - kaart Sektsioon või vali Vormindus - Sektsioonid

Vali Lisamine - Sektsioon - kaart Taanded või vali Vormindus - Sektsioonid

Vali Lisamine - All- ja lõpumärkused - All- või lõpumärkus

Ava kontekstimenüü ja vali Allmärkus/Lõpumärkus (lisatud allmärkus/lõpumärkus)

Klõpsa tööriistaribal Lisamine ikooni

Ikoon

Lisa allmärkus otse

Ikoon

Lisa lõpumärkus otse

Vali Lisamine - Pealdis

Ava kontekstimenüü ja vali Pealdis

Vali Lisamine - Pealdis - Sätted

Ava kontekstimenüü ja vali Pealdis - Sätted

Vali Lisamine - Järjehoidja

Klõpsa tööriistaribal Lisamine ikooni

Ikoon

Järjehoidja

Vali Lisamine - Skript (ainult HTML-dokumentides)

Vali Lisamine - Registrid ja sisukorrad

Vali Lisamine - Registrid ja sisukorrad - Registri kirje

Klõpsa tööriistaribal Lisamine ikooni

Ikoon

Lisa registri kirje

Vali Lisamine - Registrid ja sisukorrad - Sisukord, register või bibliograafia

Vali Lisamine - Registrid ja sisukorrad - Bibliokirje

Vali Lisamine - Registrid ja sisukorrad - Sisukord, register või bibliograafia

Vali Lisamine - Registrid ja sisukorrad - Sisukord, register või bibliograafia - kaart Tüüp

Vali Lisamine - Registrid ja sisukorrad - Sisukord, register või bibliograafia - kaart Tüüp (sõltub valitud tüübist)

Vali Lisamine - Registrid ja sisukorrad - Sisukord, register või bibliograafia - kaart Tüüp (kui valitud tüübiks on sisukord)

Vali Lisamine - Registrid ja sisukorrad - Sisukord, register või bibliograafia - kaart Tüüp (kui valitud tüübiks on tähestikuline register)

Vali Lisamine - Registrid ja sisukorrad - Sisukord, register või bibliograafia - kaart Tüüp (kui valitud tüübiks on illustratsioonide register)

Vali Lisamine - Registrid ja sisukorrad - Sisukord, register või bibliograafia - kaart Tüüp (kui valitud tüübiks on tabelite register)

Vali Lisamine - Registrid ja sisukorrad - Sisukord, register või bibliograafia - kaart Tüüp (kui valitud tüübiks on "Kasutaja määratud")

Vali Lisamine - Registrid ja sisukorrad - Sisukord, register või bibliograafia - kaart Tüüp (kui valitud tüübiks on objektide register)

Vali Lisamine - Registrid ja sisukorrad - Sisukord, register või bibliograafia - kaart Tüüp (kui valitud tüübiks on bibliograafia)

Vali Lisamine - Registrid ja sisukorrad - Sisukord, register või bibliograafia - kaart Tüüp, märgista kast "Lisastiilid" ja klõpsa Omista stiilid

Vali Lisamine - Registrid ja sisukorrad - Sisukord, register või bibliograafia - kaart Kirjed (sõltub valitud tüübist)

Vali Lisamine - Registrid ja sisukorrad - Sisukord, register või bibliograafia - kaart Kirjed (kui valitud tüübiks on sisukord)

Vali Lisamine - Registrid ja sisukorrad - Sisukord, register või bibliograafia - kaart Kirjed (kui valitud tüübiks on tähestikuline register)

Vali Lisamine - Registrid ja sisukorrad - Sisukord, register või bibliograafia - kaart Kirjed (kui valitud tüübiks on illustratsioonide register)

Vali Lisamine - Registrid ja sisukorrad - Sisukord, register või bibliograafia - kaart Kirjed (kui valitud tüübiks on tabelite register)

Vali Lisamine - Registrid ja sisukorrad - Sisukord, register või bibliograafia - kaart Kirjed (kui valitud tüübiks on "Kasutaja määratud")

Vali Lisamine - Registrid ja sisukorrad - Sisukord, register või bibliograafia - kaart Kirjed (kui valitud tüübiks on objektide register)

Vali Lisamine - Registrid ja sisukorrad - Sisukord, register või bibliograafia - kaart Kirjed (kui valitud tüübiks on bibliograafia)

Vali Lisamine - Registrid ja sisukorrad - Bibliokirje, vali soovitud kirje ja klõpsa Redigeeri

Vali Lisamine - Registrid ja sisukorrad - Sisukord, register või bibliograafia - kaart Stiilid

Vali Lisamine - Ümbrik

Vali Lisamine - Ümbrik - kaart Ümbrik

Vali Lisamine - Ümbrik - kaart Vormindus

Vali Lisamine - Ümbrik - kaart Printer

Vali Lisamine - Paneel

Vali Vormindus - Paneel/objekt - Omadused

Klõpsa tööriistaribal Lisamine ikooni

Ikoon

Lisa paneel käsitsi

Vali Tabel - Lisa tabel

+F12

Klõpsa tööriistaribal Lisamine ikooni

Ikoon

Lisa tabel

Vali Lisamine - Rõhtjoon

Vali Lisamine - Tekst failist

Klõpsa tööriistaribal Lisamine ikooni

Ikoon

Tekst failist

Vali Lisamine - Päised ja jalused - Päis

Vali Lisamine - Päised ja jalused - Jalus

Palun toeta meid!