LibreOffice Mathi võimalused

See alajaotus käsitleb mõningaid tähtsamaid funktsioone ja võimalusi, mida LibreOffice Math pakub.

LibreOffice Math annab kasutaja käsutusse hulgaliselt operaatoreid, funktsioone ja vormindusvõimalusi, mis aitavad valemeid koostada. Kõik need on saadaval valikuaknas, milles soovitud elemendi klõpsamisel asetatakse see töösolevasse dokumenti. Käesolev abi sisaldab ka põhjalikku registrit ja arvukalt näiteid.

Valemi loomine

Nagu diagrammid ja pildid, nii luuakse ka valemid objektidena dokumendi sees. Valemi lisamise käsu andmisel käivitatakse automaatselt LibreOffice Math. Valemeid saab luua, redigeerida ja vormindada suure valiku eelnevalt defineeritud sümbolite ja funktsioonide abil.

Valemi vahetu sisestamine

Kui ollakse tuttav LibreOffice Mathi keelega, siis võib valemi sisestada otse dokumenti. Kui näiteks kirjutada tekstireale järgnev valemikood: "a sup 2 + b sup 2 = c sup 2", siis võib selle koodi valida ja anda käsu Lisa - Objekt - Valem. Kood teisendatakse valemiks.

Märkuse ikoon

Valemite järgi ei saa LibreOffice Mathi abil arvutada, sest see on valemiredaktor (rakendus valemite kirjutamiseks ja kuvamiseks), mitte arvutusprogramm. Valemite järgi arvutamiseks on soovitatav kasutada tabelarvutust, lihtsamate arvutuste jaoks ka tekstidokumendi arvutusfunktsioone.


Valemi loomine konsooli aknas

LibreOffice Mathi konsooliakent kasutatakse valemite kirjeldamiseks ja muutmiseks. Konsoolile kirjutatu kajastub kohe ka tekstiaknas. Ülevaate säilitamiseks pikkade ja keeruliste valemite koostamisel on soovitatav kasutada tööriistade ribalt lülitatavat valemikursorit. Kui see on aktiveeritud, siis kajastub kursori paiknemine konsooliaknas ka kursori liikumisena tekstiaknas.

Individuaalsed sümbolid

Kasutajal on võimalik luua omi sümboleid või importida märke teistest fontidest. Sümboleid saab lisada nii LibreOffice Mathi sümbolite baaskataloogi kui ka kasutaja enda loodavatesse kataloogidesse. Suur valik erisümboleid on rakenduses juba vaikimisi võimaldatud.

Valemid kontekstis

Töö lihtsustamiseks võib kasutada kontekstimenüüsid, mis kutsutakse välja hiire parempoolse nupuga. Eriti kehtib see konsooliakna kohta. Kontekstimenüü sisaldab kõiki käske, mis leiduvad elementide paneelis, samuti ka operaatoreid jms, mida saab valemisse sisestada hiireklõpsu abil, ilma et oleks vaja neid koodina konsooliaknasse kirjutada.

Palun toeta meid!