Vormindus

See menüü sisaldab valemite vormindamiseks mõeldud käske.

Fondid

Määrab fondid, mida kasutatakse valemi elementides.

Fondi suurus

Selle dialoogi abil saab määrata valemi osade fondisuurused. Vali sobiv baassuurus ja kõiki valemi elemente kohandatakse selle suhtes.

Vahed

Selle dialoogi abil määratakse vahed valemi elementide vahel. Vahe antakse protsendina fondi baassuuruse suhtes, mis on määratud dialoogis Vormindus - Fondisuurus.

Joondus

Võimalik on määrata nii mitmerealiste kui ühel real mitut elementi sisaldavate valemite joondust. Mitmerealisi valemeid saab koostada, kui sisestada konsooliaknasse kood NEWLINE.

TekstireĹľiim

Lülitab tekstirežiimi sisse või välja. Tekstirežiimis kuvatakse valemeid tekstireaga ühekõrgustena.

Palun toeta meid!