Menüüd

Menüüriba sisaldab kõiki käske, mis on vajalikud töötamiseks LibreOffice Mathiga. Nende hulka kuuluvad nii kõik saadaolevad operaatorid kui ka käsud valemidokumentide ja nende elementide redigeerimiseks, vaatamiseks, korraldamiseks, vormindamiseks ja printimiseks. Enamik menüükäske on aktiivsed ainult valemi koostamise või redigeerimise ajal.

Märkuse ikoon

Menüükäskude kasutamiseks peab aken, kus asub töödeldav dokument, olema valitud. Samuti peab olema valitud objekt, kui soovitakse kasutada selle objektiga seonduvaid menüükäske.


Hoiatav ikoon

Menüüd on kontekstitundlikud. See tähendab, et kasutada saab ainult neid menüükäske, mis saavad antud olukorras mingi tegevuse sooritada. Kui kursor asub tekstis, siis on saadaval need menüükäsud, mida vajatakse teksti redigeerimiseks. Kui on valitud pilt, siis on saadaval need menüükäsud, mida vajatakse pildi redigeerimiseks.


Fail

This menu contains the general commands for working with formula documents, such as create, open, save and print.

Redigeerimine

Selle menüü käske kasutatakse valemite redigeerimiseks. Lisaks tavalistele käskudele (näiteks sisu kopeerimine) leidub siin ka käske, mis on iseloomulikud ainult LibreOffice Mathile, näiteks markerite või vigade otsimine.

Vaade

Määrab kuvamise mõõtkava ja võimaldab valida, milliseid elemente kuvatakse. Enamikku käskudest, mida saab kirjutada konsoolile, on võimalik valida hiirega valemi elementide paneelist, kui see on avatud käsuga Vaade - Elemendid.

Vormindus

See menüü sisaldab valemite vormindamiseks mõeldud käske.

Tööriistad

Selle menüü abil saab avada ja redigeerida sümbolite kataloogi või importida valemi välise andmefailina või lõikepuhvrist. Samuti saab kohandada töökeskkonda ja muuta rakenduse eelistusi.

Aken

Akna menüü abil saab avada uue akna ning näha avatud dokumentide loendit.

Abi

Võimaldab käivitada ja juhtida LibreOffice'i abisüsteemi.

Palun toeta meid!