Reavahetuste sisestamine

Nii kirjutatakse LibreOffice Mathis valemeid mitmel real (sunnitud reavahetusega):

Reavahetus luuakse käsu "newline" abil. Kõik, mis tuleb pärast reavahetust, paigutatakse järgmisele reale.

Palun toeta meid!