Kommentaaride lisamine

Kuidas saab valemile lisada kommentaare, mis ei ole dokumendis nähtavad?

Kommentaar algab kahekordse protsendimärgiga %% ja ulatub kuni järgmise reavahetuseni (Enter klahv). Kõike, mis sinna vahele jääb, ignoreeritakse nii valemi kuvamisel kui ka väljatrükil. Kui protsendimärgid on teksti sees, siis käsitletakse neid teksti osana.

Näide:

a^2+b^2=c^2 %% Pythagorase teoreem.

Palun toeta meid!