Vaikimisi omaduste muutmine

Kas LibreOffice Mathis saab muuta vaikevormindust?

Mõned valemite osad on alati vormindatud kas rasvase kirjaga või kaldkirjaga.

Neid vorminguid saab eemaldada kasutades käske "nbold" ja "nitalic". Näide:

a + b

nitalic a + bold b.

Teises valemis ei ole a kaldkirjas. b on rasvases kirjas. See meetod ei mõju plussmärgile.

Palun toeta meid!