Valemi osade käsitsi joondamine

Kuidas joondada märke LibreOffice Mathis lihtsalt ja kiiresti?

Selle juures on abiks tühjade gruppide ja tühjade stringide defineerimine. Nad ei võta ruumi, kuid kannavad joondamiseks vajalikku teavet.

Tühjade gruppide loomiseks tuleb konsoolile sisestada looksulud {}. Järgnevas näites on eesmärgiks saavutada ridade paiknemine nii, et plussmärgid oleksid täpselt kohakuti, ehkki ülemises reas on üks täht vähem:

a+a+a+{} newline {}{}{}{}{}a+a+a+a

Tühjade stringide kasutamine on lihtne meetod kindlustamaks, et tekst ja valemid oleksid vasakule joondatud. Tühi string on määratud topeltjutumärkidega "" . Tüpograafilised ülakomad nii ei tööta. Näide:

"Veel üks näide." newline a+b newline ""c-d

Valemi osade ühendamine loogeliste sulgude abil

Palun toeta meid!