Valemikursor

Selle tööriistade riba ikooni abil saab valemikursorit sisse ja välja lülitada. Kui valemikursor on aktiveeritud, tähistatakse peene raamjoonega see valemi osa, kus tekstikursor konsoolil asub.

Icon Formula Cursor

Valemikursor

Kui klõpsata mingil kohal valemis, siis liigub kursor vastavale kohale ka konsooliaknas.

Topeltklõps valemi osal valemiaknas viib kursori fookuse konsooliaknasse ning aktiveerib vastava koha valemi koodis.

Palun toeta meid!