Sümbolite redigeerimine

See dialoog võimaldab lisada sümboleid sümbolitekogusse, redigeerida sümbolitekogusid ja muuta sümbolite nimesid. Võimalik on ka luua uusi sümbolitekogusid, omistada sümbolitele nimesid ja muuta olemasolevaid sümbolitekogusid.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Tööriistad - Sümbolid - Redigeerimine


Vana sümbol

Vali aktiivse sümboli nimi. Sümbolit, selle nime ja sümbolitekogu, kuhu see kuulub, kuvatakse vasakpoolsel eelvaateväljal dialoogi alumises osas.

Vana sümbolitekogu

See loendikast sisaldab aktiivse sümbolitekogu nime. Soovi korral võid valida ka teise sümbolitekogu.

Sümbol

Loetleb aktiivses kogus olevate sümbolite nimed. Vali loendist nimi või sisesta lisatud sümboli jaoks sobiv nimi.

Uue sümboli lisamine

Sümboli lisamiseks sümbolitekogusse vali väljalt Font font ja klõpsa sümbolil tabelis. Väljale Sümbol sisesta sümboli nimi. Vali loendikastist Sümbolitekogu olemasolev kogu või sisesta uue kogu loomiseks uus nimi. Parempoolsel eelvaateväljal kuvatakse valitud sümbolit. Klõpsa Lisa ja seejärel Sobib.

Sümboli nime muutmine

Sümboli nime muutmiseks vali väljal Vana sümbol olemasolev nimi. Seejärel sisesta väljale Sümbol uus nimi. Enne klõpsamist nupul Muuda veendu, et soovitud sümbol on kuvatud eelvaateväljal. Klõpsa Sobib.

Sümbolitekogu

Väljal Sümbolitekogu on ära toodud kõigi olemasolevate sümbolitekogude nimed. Vastavalt vajadusele saad mõnda sümbolitekogu muuta või luua uue sümbolitekogu.

Uue sümbolitekogu loomine

Uue sümbolitekogu loomiseks sisesta selle nimi väljale Sümbolitekogu ja lisa kogusse vähemalt üks sümbol. Dialoogi sulgemiseks klõpsa Sobib. Uus sümbolitekogu on nüüd olemas omistatud nime all.

Font

Kuvab aktiivse fondi nime ja võimaldab valida muu fondi.

Alamhulk

Kui loendikastis Font valitud font ei ole sümbolfont, võid uue või redigeeritud sümboli paigutamiseks valida Unicode'i alamhulga. Kui alamhulk on valitud, kohatakse kõiki selle hulga sümboleid ülalasuvas sümbolite tabelis.

Stiil

Kuvab aktiivse kirjatüübi stiili ja võimaldab valida muu stiili.

Lisa

Klõps sellel nupul lisab parempoolsel eelvaateväljal oleva sümboli aktiivsesse sümbolitekogusse. Sümbol salvestatakse nimega, mis asub väljal Sümbol. Et seda nuppu saaks kasutada, peab nimi väljadel Sümbol või Sümbolitekogu olema määratud. Nimesid saab kasutada ainult üks kord.

Muuda

Klõps sellel nupul asendab vasakul eelvaateväljal oleva sümboli nime (vana nimi on kastis Vana sümbol) loendikasti Sümbol sisestatud uue nimega.

Sümboli liigutamine teise sümbolite kogusse.

Nõuande ikoon

Näiteks suure ALFA viimiseks kogust "Kreeka" kogusse "Muud" tuleb kahe ülemise loendikasti abil valida vana kogu (kreeka) ja sümbol ALFA. Sümbol ilmub vasakule eelvaateväljale. Vali loendikastist Sümbolitekogu kirje "Muud". Klõpsa Muuda ja siis Sobib. Sümbol ALFA on nüüd ainult kogus "Muud".


Kustuta

Klõps nupul eemaldab vasakul eelvaateväljal kuvatud sümboli aktiivsest sümbolitekogust. Hoiatavat teadet ei näidata. Viimase sümboli kustutamisega sümbolitekogust eemaldatatakse ka kogu.

Märkuse ikoon

Sa võid alati klõpsata Loobu, mis sulgeb dialoogi muudatusi salvestamata.


Palun toeta meid!