Joondus

Võimalik on määrata nii mitmerealiste kui ühel real mitut elementi sisaldavate valemite joondust. Mitmerealisi valemeid saab koostada, kui sisestada konsooliaknasse kood NEWLINE.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Vormindus - Joondus


Joonduse dialoog

Horisontaalne

Määrab mitmerealiste valemite horisontaalse joonduse.

Vasakule

Joondab valemi valitud elemendid vasakule.

Nõuande ikoon

Tekst joondatakse alati vasakule.


Keskele

Joondab valemi valitud elemendid keskele.

Paremale

Joondab valemi valitud elemendid paremale.

Vaikimisi

Klõps sellel nupul salvestab muudatused vaikeväärtustena uute valemite jaoks. Enne salvestamist näidatakse hoiatavat teadet.

Vaikeväärtustena salvestamise dialoog

Palun toeta meid!