Muud sümbolid

Kuvab mitmesuguseid matemaatilisi sümboleid.

Selle käsu kasutamiseks...

Ava konsooliaknas kontekstimenüü - vali Muud

Vali Vaade - Elemendid ning elementide paneelil vali loendikastist Muud.


Sümbolitest detailsemalt

Ikoon "Osaline"

Osaline

Lisab osatuletise sümboli. Konsooliakna kood: partial

Ikoon "Lõpmatus"

Lõpmatus

Lisab lõpmatuse sümboli. Konsooliakna kood: infinity või infty

Ikoon "Nabla"

Nabla

Lisab nablaoperaatori sümboli. Konsooliakna kood: nabla

Ikoon "Olemasolukvantor"

Olemasolukvantor

Lisab olemasolukvantori sümboli ("leidub x"). Konsooliakna kood: exists

Ikoon "Olemasolukvantori eitus"

Olemasolukvantori eitus

Lisab olemasolukvantori eituse sümboli ("ei leidu x-i"). Konsooliakna kood: notexists

Ikoon "Üldisuskvantor"

Üldisuskvantor

Lisab üldisuskvantori sümboli ("iga x-i korral"). Konsooliakna kood: forall

Ikoon "h kriipsuga"

h kriipsuga

Lisab kriipsuga h sümboli. Konsooliakna kood: hbar

Ikoon "Lambda kriipsuga"

Lambda kriipsuga

Lisab kriipsuga lambda sümboli. Konsooliakna kood: lambdabar

Ikoon "Reaalosa"

Reaalosa

Lisab kompleksarvu reaalosa sümboli. Konsooliakna kood: re

Ikoon "Imaginaarosa"

Imaginaarosa

Lisab kompleksarvu imaginaarosa sümboli. Konsooliakna kood: im

Ikoon "Weierstrassi p"

Weierstrassi p

Lisab Weierstrassi p-funktsiooni sümboli. Konsooliakna kood: wp

Ikoon "Nool vasakule"

Nool vasakule

Lisab vasakule suunatud noole. Konsooliakna kood: leftarrow

Ikoon "Nool paremale"

Nool paremale

Lisab paremale suunatud noole. Konsooliakna kood: rightarrow

Ikoon "Nool üles"

Nool üles

Lisab üles suunatud noole. Konsooliakna kood: uparrow

Ikoon "Nool alla"

Nool alla

Lisab alla suunatud noole. Konsooliakna kood: downarrow

Ikoon "Punktiir all"

Punktiir all

Lisab väljajätu (kolm punkti rea alumises servas). Konsooliakna kood: dotslow

Ikoon "Punktiir rea teljel"

Punktiir rea teljel

Lisab punktiiri teljel (kolm punkti rea keskjoonel). Konsooliakna kood: dotsaxis

Ikoon "Püstine punktiir"

Püstine punktiir (jaguvus)

Lisab püstise punktiiri (kolm vertikaalset punkti) ehk jaguvuse tähise. Konsooliakna kood: dotsvert

Ikoon "Tõusev punktiir"

Tõusev punktiir

Lisab tõusva punktiiri (kolm punkti alt vasakult üles paremale). Konsooliakna kood: dotsup või dotsdiag

Ikoon "Langev punktiir"

Langev punktiir

Lisab langeva punktiiri (kolm punkti ülevalt vasakult paremale alla). Konsooliakna kood: dotsdown

Tagurpidi epsilon lisatakse konsooliakna koodi backepsilon abil.

Kohahoidja lisamiseks valemisse sisesta konsooliaknasse <?>.

Palun toeta meid!