Vormindus

Sisestatud kood

Sümbol elementide paneelil

Tähendus

lsup

Ikoon

Astendaja vasakul

csup

Ikoon

Astendaja märgi kohal

^ või sup või rsup

Ikoon

Astendaja paremal

binom

Ikoon

Binoom

newline

Ikoon

Reavahetus

lsub

Ikoon

Vasak indeks

csub

Ikoon

Indeks otse märgi all

_ või sub või rsub

Ikoon

Parem indeks

stack{...}

Ikoon

Tulp

`

Ikoon

Väike vahe

alignl

Ikoon

Joondus vasakule

alignc

Ikoon

Joondus keskele

alignr

Ikoon

Joondus paremale

matrix{...}

Ikoon

Maatriks

~

Ikoon

Suur vahe

nospace{e1 e2 ...}

Elementide vaheline rõhtvahe jäetakse ära


Vormindus

You can choose among various options for formatting a LibreOffice Math formula. The format options are displayed in the lower part of the Elements pane. These options are also listed in the context menu of the Commands window.

Palun toeta meid!