Tehtemärgid

Sisestatud kood

Sümbol elementide paneelil

Tähendus

coprod

Ikoon

Kaaskorrutis

from

Ikoon

Tehte alumine raja

from to

Ikoon

Vahemik alates ... kuni

iiint

Ikoon

Kolmekordne integraal

iint

Ikoon

Kahekordne integraal

int

Ikoon

Integraal

liminf

Alumine piirväärtus

limsup

Ülemine piirväärtus

lint

Ikoon

Ringintegraal

llint

Ikoon

Kahekordne ringintegraal

lllint

Ikoon

Kolmekordne ringintegraal

oper

Kohahoidja, kasutaja määratud märk

prod

Ikoon

Korrutis

sum

Ikoon

Summa

to

Ikoon

Tehte ülemine raja

lim

Ikoon

Piirväärtus


Operaatorid

LibreOffice Mathi valemi struktuuri koostamiseks saab valida mitmesuguste tehete hulgast. Kõik saadaolevad tehted on kuvatud elementide paneeli alumises osas. Nende loendi leiad ka konsooliakna kontekstimenüüst. Tehted, mis ei asu elementide paneelil ega kontekstimenüüs, tuleb konsooliaknas käsitsi sisestada.

Palun toeta meid!