Valemeid selgitavad tabelid

See abiteksti jaotis sisaldab paljude LibreOffice Mathis saadaolevate tehete, funktsioonide, sümbolite ja vormindusfunktsioonide loendeid. Paljud kuvatud käsud saab sisestada nii elementide akna ikoonide kui ka konsooliakna kontekstimenüü kaudu.

Unaarsed ja binaarsed tehted

Relatsioonid

Tehted hulkadega

Funktsioonid

Tehtemärgid

Atribuudid

Muud

Sulud

Vormindus

Palun toeta meid!