Skaleerimine

Siin on toodud täpsem teave ja mõned näited skaleerimise kohta LibreOffice Mathis. (Jutumärgid on tekstis rõhutamiseks ja ei kuulu valemite juurde.)

Faktoriaali sümbolit ei skaleerita (näide: "fact stack{a#b}" ja "fact {a over b}"), vaid orienteeritakse kas argumentide baasjoone või rea telje suhtes.

Sulud on alati fikseeritud suurusega. See on omane kõikidele märkidele, mida saab kasutada sulgudena. Võrdluseks "(((a)))", "( stack{a#b#c})", "(a over b)".

Sulud, millele eelneb "left" või "right", kohandatakse seevastu alati argumendi suuruse järgi. Vaata "left(left(left(a right)right)right)", "left(stack{a#b#c}right)", "left(a over b right)".

Mõned atribuudid on fikseeritud suurusega, paigutamisel pika sümboli kohale ei muuda need oma suurust.

Hoiatav ikoon

Tühikud on järgnevates näidetes vajalikud korrektse struktuuri tagamiseks. Näidete kopeerimisel konsooliaknasse ei tohi neid kustutada.


Palun toeta meid!