Integraal ja summa märk, fondi suurus

Siin on näide, kuidas kasutada erinevaid fonte ja fondisuurusi LibreOffice Math'is.

Integraal ja summa märk, fondi suurus

f(t)=int from size*1.5 0 to 1 left[g(t')+sum from i=1 to N h_i(t')right]

Palun toeta meid!