Maatriks paksu kirjaga

Siin on näide, mis selgitab, kuidas luua LibreOffice Math'is paksu kirjaga maatriksit. Selle näite võib lõikepuhvri abil kopeerida konsooliaknasse ja kasutada seda oma valemis.

Maatriks paksu kirjaga

bold { f(x", "y) = left [ stack { x + y over z + left lbrace matrix { 2 # 3 # 4 ## 4 # 5 # 6 ## 6 # 7 # 8} right rbrace # {y + sin (x)} over %alpha # z + y over g } right ]}

Palun toeta meid!