Maatriksid erinevate fondisuurustega

Siin on näide, mis selgitab, kuidas LibreOffice Math'is luua maatriksit varieeruvate fondisuurustega. Selle näite võib lõikepuhvri abil kopeerida konsooliaknasse ja kasutada seda oma valemis.

Maatriksid erinevate fondisuurustega

func G^{(%alpha" ," %beta)}_{ x_m x_n} = left[ matrix { arctan(%alpha) # arctan(%beta) ## x_m + x_n # x_m - x_n }right]

Palun toeta meid!