Unaarsed/binaarsed tehted

You can choose various unary and binary operators to build your LibreOffice Math formula. Unary refers to operators that affect one placeholder. Binary refers to operators that connect two placeholders. The lower area of the Elements pane displays the individual operators. The context menu of the Commands window also contains a list of these operators, as well as additional operators. If you need an operator that is not contained in the Elements pane, use the context menu or type it directly in the Commands window.

Selle käsu kasutamiseks...

Ava konsooliaknas kontekstimenĂĽĂĽ - vali Unaarsed/binaarsed tehted

Vali Vaade - Elemendid ning elementide paneelil vali loendikastist Unaarsed/binaarsed tehted.


Järgneb unaarsete ja binaarsete tehete täielik loend. Tehte nime kõrval leiduv sümbol näitab, et sellele pääseb juurde elementide paneeli (vali Vaade - Elemendid) või konsooliakna kontekstimenüü kaudu.

Unaarsed ja binaarsed tehted

Ikoon "Pluss"

Pluss

Lisab plussmärgi koos ühe kohahoidjaga Sama tulemuse annab + <?> sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon "Miinus"

Miinus

Lisab miinusmärgi koos ühe kohahoidjaga. Sama tulemuse annab -<?> sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon "Pluss/miinus"

Pluss/miinus

Lisab märgi pluss/miinus koos ühe kohahoidjaga. Sama tulemuse annab +-<?> sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon "Miinus/pluss"

Miinus/pluss

Lisab märgi miinus/pluss koos ühe kohahoidjaga. Sama tulemuse annab -+<?> sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon "Liitmine (pluss)"

Liitmine (pluss)

Lisab plussmärgi koos kahe kohahoidjaga. Sama tulemuse annab <?>+<?> sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon "Korrutamine (punkt)"

Korrutamine (punkt)

Lisab punktikujulise korrutusmärgi koos kahe kohahoidjaga. Sama tulemuse annab <?>cdot<?> sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon "Korrutamine (x)"

Korrutamine (x)

Lisab 'x' kujulise korrutusmärgi koos kahe kohahoidjaga. Sama tulemuse annab <?>times<?> sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon "Korrutamine (*)"

Korrutamine (*)

Lisab tärnikujulise korrutusmärgi koos kahe kohahoidjaga. Sama tulemuse annab <?>*<?> sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon "Lahutamine"

Lahutamine

Lisab lahutamismärgi koos kahe kohahoidjaga. Sama tulemuse annab <?>-<?> sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon "Jagamine (murd)"

Jagamine (murd)

Lisab murrujoone koos kahe kohahoidjaga. Sama tulemuse annab <?>over<?> sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon "Jagamine"

Jagamine

Lisab jagamismärgi koos kahe kohahoidjaga. Sama tulemuse annab <?>div<?> sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon "Jagamine (kaldkriips)"

Jagamine (kaldjoon)

Lisab kaldkriipsu '/' koos kahe kohahoidjaga. Sama tulemuse annab <?>/<?> sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon "Loogiline EI"

Loogiline EI

Lisab loogilise EI koos ĂĽhe kohahoidjaga. Sama tulemuse annab neg<?> sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon "Loogiline JA"

Loogiline JA

Lisab loogilise JA koos kahe kohahoidjaga. Sama tulemuse annab <?>and<?> sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon "Loogiline VĂ•I"

Loogiline VĂ•I

Lisab loogilise VĂ•I koos kahe kohahoidjaga. Sama tulemuse annab <?>or<?> sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon "Seostamine"

Seostamine

Lisab seostamismärgi koos kahe kohahoidjaga. Sama tulemuse annab circ sisestamine konsooliaknasse.

Võimalik on lisada ka kasutaja määratud unaarseid tehteid, sisestades konsooliaknasse käsu uoper ning selle järele märgile vastava süntaksi. See funktsioon sobib hästi erimärkide lisamiseks valemisse. Näiteks käsk uoper %theta x tekitab väikese kreeka tähe teeta (kuulub LibreOffice Mathi märgistikku). Selliste märkide lisamiseks, mis ei kuulu LibreOffice'i märgistikku, vali Tööriistad - Sümbolid - Redigeeri.

Võimalik on lisada ka kasutaja määratud binaarseid tehteid, sisestades konsooliaknasse käsu boper. Näiteks käsk y boper %theta x tekitab väikese kreeka tähe teeta, millele eelneb y ja järgneb x. Selliste märkide lisamiseks, mis ei kuulu LibreOffice'i märgistikku, vali Tööriistad - Sümbolid - Redigeeri.

Kui sisestada konsooliaknasse <?>oplus<?>, siis lisatakse dokumenti plussmärk ringis.

Kui sisestada konsooliaknasse <?>ominus<?>, siis lisatakse dokumenti miinusmärk ringis.

Kui sisestada konsooliaknasse <?>odot<?>, siis lisatakse dokumenti punktikujuline korrutusmärk ringis.

Kui sisestada konsooliaknasse <?>odivide<?>, siis lisatakse valemisse jagamismärk ringis.

Kui sisestada konsooliaknasse a wideslash b, siis lisatakse valemisse kaks märki, mis on eraldatud pika kaldkriipsuga (alt vasakult üles paremale). Märgid paigutatakse nii, et kõik, mis jääb kaldkriipsust vasakule, on kõrgemal ning paremale jäävad sümbolid on madalamal. Seda käsku saab kasutada ka konsooliakna kontekstimenüü kaudu.

Kui sisestada konsooliaknasse a widebslash b, siis lisatakse valemisse kaks märki, mis on eraldatud pika kaldkriipsuga (ülevalt vasakult paremale alla). Märgid paigutatakse nii, et kõik, mis jääb kaldkriipsust vasakule, on madalamal ning paremale jäävad sümbolid on kõrgemal. Seda käsku saab kasutada ka konsooliakna kontekstimenüü kaudu.

Indeksite ja astendajate lisamiseks märkidele valemites tuleb konsooliaknasse sisestada sub või sup, näiteks sub 2.

Nõuande ikoon

Kui soovid jagamismärgina koolonit ':' kasutada, tuleb valida Tööriistad - Kataloog või klõpsata tööriistade riba ikoonil Sümbolid. Klõpsa nupul Redigeeri ja vali kuvatavas dialoogis sümbolitekogu Muud. Sisesta väljale Sümbol sobiv nimi, näiteks "jagamine", ja klõpsa sümbolite hulgas oleval koolonil. Klõpsa nupul Lisa ja seejärel nupul Sobib. Klõpsa nupul Sobib ka dialoogi Sümbolid sulgemiseks. Nüüd saab uut sümbolit, käesoleval juhul koolonit, kasutada, kui sisestada selle nimi konsooliaknasse, näiteks a %jagamine b = c.


Hoiatav ikoon

Andmete sisestamisel konsooliaknasse käsitsi tuleb meeles pidada, et paljud tehted nõuavad valemi elementide vahel korrektse struktuuri tagamiseks tühikuid. Seda on eriti oluline meeles pidada, kui sisestamisel kasutatakse kohahoidjate asemel konkreetseid väärtusi, näiteks järgmiste valemite puhul: 4 div 3 või a div b.


Palun toeta meid!