Objekt/kujund

Avab alammenüü valitud objekti või kujundi omaduste redigeerimiseks.

Asukoht ja suurus

Muudab valitud objekti suurust, asukohta, pöördenurka või kallet.

Text Attributes

Määrab valitud joonises või tekstiobjektis oleva teksti paigutuse ja ankurdamise sätted.

Joon

Määrab valitud joone vormindussätted.

Ala

Määrab valitud jooniseala täitmise sätted.

Palun toeta meid!