Olekuriba

Olekuriba kuvab teavet aktiivse dokumendi kohta, sealhulgas ka parajasti valitud objekti kohta. Topeltklõps mõnel olekuriba elemendil avab vastava dialoogiakna.

Praegune suurus

Näitab kursori X- ja Y-asukohta ning valitud objekti suurust.

Suurendus

Määrab aktiivse lehekülje suurendusteguri.

Dokumenti on muudetud

If changes to the document have not yet been saved, a "*" is displayed in this field on the Status bar. This also applies to new, not yet saved documents.

Aktiivne slaid / koguarv

Kuvab aktiivse slaidi numbrit ja selle järel slaidide koguarvu.

Aktiivne lehekĂĽljestiil

Displays the current Page Style. Double-click to edit the style, right-click to select another style.

Palun toeta meid!