Tööriistaribad

See kirjeldab LibreOffice'i tööriistaribade vaikesätteid.

Standardriba

Standardriba on saadaval kõikides LibreOffice'i rakendustes.

Esitlus

Tavalisemad käsud slaididega töötamisel.

Joonistusriba

Joonistusriba sisaldab sagedamini kasutatavaid redigeerimisvahendeid. Klõps nupu kõrval oleval noolel avab tööriistariba, mis sisaldab täiendavaid käske.

Find Bar

The Find toolbar can be used to quickly search the contents of LibreOffice documents.

Liigendusriba

Liigendusvaates sisaldab liigendusriba sagedamini kasutatavaid redigeerimisvahendeid. Klõps nupu kõrval asuval noolel avab tööriistariba, mis sisaldab täiendavaid käske.

Slaidisortimise riba

Slaidisortimisriba on kasutatav slaidisortimisvaates.

Joonte ja täitmise riba

Joonte ja täitmise riba sisaldab käske ja sätteid, mida saab rakendada aktiivses vaates.

Slaidivaate riba

Slaidivaate riba avaneb koos slaidisortimisvaatega.

Tabeliriba

Tabeliriba sisaldab tabelitega töötamiseks vajalikke funktsioone. See ilmub nähtavale, kui viid kursori mõnda tabelisse.

Teksti vormindusriba

Teksti vormindusriba kuvamiseks tuleb kursor viia tekstiobjekti sisse.

Pildiriba

Kasuta valitud graafikaobjekti või -objektide värvi, kontrasti ja heleduse muutmiseks pildiriba.

Punktide redigeerimise riba

Punktide redigeerimisriba ilmub, kui valida hulknurkne objekt ja klõpsata nupul Redigeeri punkte.

Säteteriba

Säteteriba kuvamiseks tuleb valida Vaade - Tööriistaribad - Säteteriba.

Värviriba

Show or hide the Color bar. To modify or change the color table that is displayed, choose Format - Area, and then click on the Colors tab.

Olekuriba

Olekuriba kuvab teavet aktiivse dokumendi kohta, sealhulgas ka parajasti valitud objekti kohta. Topeltklõps mõnel olekuriba elemendil avab vastava dialoogiakna.

3D Settings

Ruumilisuse sätete tööriistariba võimaldab muuta valitud objektide ruumilisuse sätteid.

Ilukiri

Ilukirja tööriistariba avaneb siis, kui valitud on ilukirjas loodud objekt.

Lisamine

Võimaldab dokumenti lisada objekte, nt diagramme, arvutustabeleid ja pilte.

Classification Toolbar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Palun toeta meid!