Muutmine

Sisaldab käske dokumendis olevate objektide muutmiseks.

Pööra

Pöörab valitud objekte.

Peegeldamine

Peegeldab valitud objekti horisontaalselt või vertikaalselt.

Teisenda

Määrab valitud objekti teisendamise sätted.

Järjestus

Muudab valitud objektide ladumisjärjestust.

Align Objects

Joondab valitud objektid üksteise suhtes.

Distribute Selection

Distributes three or more selected objects evenly along the horizontal axis or the vertical axis. You can also evenly distribute the spacing between objects.

Objekti nimi

Omistab valitud objektile nime, mis võimaldab seda Navigaatori aknas hõlpsasti leida.

Rühmita

Rühmitab valitud objektid nii, et neid saab liigutada nagu üht objekti.

Tühista rühmitamine

Lammutab rühma tagasi üksikuteks objektideks.

Sisene rühma

Avab valitud rühma nii, et on võimalik redigeerida üksikuid rühma elemente. Kui valitud rühm sisaldab alamrühmi, siis neisse sisenemiseks tuleb käsku korrata.

Välju rühmast

Väljub rühmast nii, et rühma üksikuid elemente ei saa enam ilma rühma uuesti sisenemata redigeerida.

Kombineeri

Kombineerib kaks või rohkem valitud objekti üheks kujundiks. Vastupidiselt rühmitamisele omandab kombineeritud objekt ladumisjärjestuses kõige alumise objekti omadused. Kombineeritud objekte saab uuesti jaotada esialgseteks objektideks, kuid objektide algsed omadused lähevad kaotsi.

Jaota

Jaotab kombineeritud objekti üksikuteks objektideks. Jaotamise tulemusel tekkinud objektidel on samad joonte ja täite omadused nagu olid kombineeritud objektil.

Kujundid

Loob ühest või mitmest objektist kujundi.

Ühenda

Loob joone või Bézier' kõvera, ühendades kaks või rohkem joont, Bézier' kõverat või muud objekti omavahel joontega. Täidetud suletud objektid teisendatakse joonteks ja nende täide läheb kaotsi.

Tükelda

Lõhub käsuga Ühenda liidetud jooned tagasi osadeks.

Palun toeta meid!