Menüüd

Järgnevas sektsioonis on loetletud menüüsid ja dialooge käsitlevad abi teemad.

Märkuse ikoon

Menüükäskude kasutamiseks peab aken, kus asub töödeldav dokument, olema valitud. Samuti peab olema valitud objekt, kui soovitakse kasutada selle objektiga seonduvaid menüükäske.


Hoiatav ikoon

Menüüd on kontekstitundlikud. See tähendab, et kasutada saab ainult neid menüükäske, mis saavad antud olukorras mingi tegevuse sooritada. Kui kursor asub tekstis, siis on saadaval need menüükäsud, mida vajatakse teksti redigeerimiseks. Kui on valitud pilt, siis on saadaval need menüükäsud, mida vajatakse pildi redigeerimiseks.


Fail

Need käsud mõjuvad aktiivsele dokumendile, nendega saab avada uue dokumendi või rakenduse sulgeda.

Redigeerimine

See menüü sisaldab käske aktiivse dokumendi sisu redigeerimiseks.

Vaade

See menüü sisaldab käske dokumendi kuva juhtimiseks.

Lisamine

See menüü sisaldab käske uuete elementide, näiteks piltide, objektide, erimärkide ja teiste failide lisamiseks dokumenti.

Vormindus

See menüü sisaldab dokumendi sisu ja paigutuse vormindamiseks mõeldud käske.

Slaid

See menüü sisaldab käske slaidide haldamiseks ja esitluses liikumiseks.

Slaidiseanss

Sisaldab esitluse ettekannet mõjutavaid käske ja sätteid.

Tööriistad

Sisaldab töövahendeid õigekirja kontrollimiseks ja kujunduselementide lisamiseks dokumendile ning käske menüüde kohandamiseks ja rakenduse sätete muutmiseks.

Aken

Sisaldab käske dokumendiakende haldamiseks ja kuvamiseks.

Abi

Võimaldab käivitada ja juhtida LibreOffice'i abisüsteemi.

Palun toeta meid!