Objektide liigutamine

Valitud objekte on võimalik slaidil liigutada hiirega lohistades, nooleklahvidega liigutades või ühest kohast kopeerides ja teise kohta asetades.

Alumiste objektide valimine

Palun toeta meid!