Kõverate redigeerimine

Kõverjoone lõik on määratud kahe andmepunktiga (otspunktid) ja kahe juhtpunktiga (pidemed). Juhtjoon ühendab juhtpunkti andmepunktiga. Kõvera kuju saab muuta andmepunkti tüübi muutmisega või juhtpunktide lohistamisega teise kohta.

Joone omadusi saab muuta ka, kui valida esmalt joon ja seejärel käsk Vormindus - Joon.

Ikoon

Kõverjoone andmepunktide ja juhtpunktide nägemiseks vali joon ja klõpsa joonistusriba ikoonile Punktid. Andmepunkte kuvatakse ruudukestena ja juhtpunkte ringikestena. Juhtpunkt võib asuda andmepunkti peal.

Kõverjoone lõigu muutmiseks:

 1. Vali kõverjoon ja klõpsa joonistusriba ikoonile Punktid.

 2. Tee üht järgmistest:

Kõverjoone tükeldamiseks:

Tükeldada saab ainult kõverjoont, millel on kolm või enam andmepunkti.

 1. Vali kõverjoon ja klõpsa joonistusriba ikoonile Punktid.

 2. Vali andmepunkt ja klõpsa punktide redigeerimise riba ikoonile Tükelda kõver.

Suletud kujundi loomiseks:

 1. Vali kõverjoon ja klõpsa joonistusriba ikoonile Punktid.

 2. Klõpsa punktide redigeerimise riba ikoonile Sulge Bézier' kõver.

Kõverjoone andmepunkti teisendamiseks:

 1. Vali kõverjoon ja klõpsa joonistusriba ikoonile Punktid.

 2. Klõpsa andmepunktil, mida soovid teisendada, ja tee üht järgnevaist:

Andmepunkti lisamiseks:

 1. Vali kõverjoon ja klõpsa joonistusriba ikoonile Punktid.

 2. Klõpsa punktide redigeerimise riba ikoonile Lisa punkte.

 3. Klõpsa joonel, millele soovid punkti lisada, ja lohista lühike lõik.

Nõuande ikoon

Kui andmepunktil puudub juhtpunkt, vali andmepunkt ja klõpsa punktide redigeerimise riba ikoonile Teisenda kõveraks.


Andmepunkti kustutamiseks:

 1. Vali kõverjoon ja klõpsa joonistusriba ikoonile Punktid.

 2. Klõpsa punktil, mida soovid kustutada.

 3. Klõpsa punktide redigeerimise riba ikoonile Kustuta punktid.

Palun toeta meid!