Kõverate joonistamine

Kõvera tööriist Ikoon võimaldab joonistada ühest või mitmest kõverast koosneva kõverjoone. Iga Bézier' kõvera lõik on määratud kahe andmepunktiga (otspunktid) ja ühe või kahe juhtpunktiga (pidemed), mida saab kõvera korrigeerimiseks lohistada. Juhtpunkt ja andmepunkt on ühendatud juhtjoonega. Juhtpunkti liigutamine veab kõverat kaasa ja muudab niiviisi kõvera kuju.

Märkuse ikoon

Juhtpunktid on nähtavad ainult režiimis "Punktide redigeerimine". Juhtpunkte tähistavad ringid, andmepunkte ruudukesed. Alguspunkt on pisut suurem kui teised andmepunktid.


Bézier' kõverate lõike ja sirglõike saab ühendada keerulisemate Bézier' kõverate tekitamiseks. Külgnevate lõikude ühendamiseks saab kasutada kolme erinevat üleminekuefekti:

Kõvera tööriista kasutamine

 1. Ava joonistusribalt kõverate tööriistariba Ikoon ja vali kõveraIkoon tööriist.

 2. Klõpsa kohas, kust soovid kõverat alustada, ja lohista kõvera kulgemise suunas. Suunda tähistab juhtjoon.

  Suuna piiramiseks 45 kraadi kordsete nurkadega tuleb lohistamise ajal all hoida klahvi Shift.

 3. Vabasta hiirenupp kohas, kuhu soovid paigutada esimest juhtpunkti.

 4. Vii kursor kohta, kus soovid kõvera lõiku lõpetada. Kõver järgib kursorit.

 5. Tee üht järgnevast:

Vabakäejoone tööriista kasutamine

 1. Ava joonistusribalt kõverate tööriistariba Ikoon ja vali vabakäejooneIkoon tööriist.

 2. Klõpsa kohas, kus soovid joont alustada, ja hoia hiirenuppu all.

 3. Joonista vabakäejoon, nagu kasutaksid pliiatsit.

 4. Joone lõpetamiseks vabasta hiirenupp.

Palun toeta meid!