HTML-lehtede importimine esitlustesse

Slaidile saab importida suvalist tekstifaili, kaasa arvatud teksti HTML-dokumentidest.

Slaidile teksti lisamiseks failist:

  1. Kohas, kuhu soovid teksti lisada, vali

  2. Vali failitüübiks "Tekst" või "HTML-dokument".

  3. Vali fail, mis sisaldab soovitud teksti, ja klõpsa Lisa.

Kui tekstifail sisaldab rohkem teksti, kui ühele slaidile mahub, saab teksti jaotada mitmele slaidile.

  1. Redigeerimisrežiimi sisenemiseks tee lisatud tekstil topeltklõps.

  2. Vali kogu tekst, mis jääb slaidi nähtavast alast välja, ja vajuta +X.

  3. Vali ja vajuta +V.

  4. Korda samme 1 kuni 3, kuni kogu tekst on slaididele mahutatud.

Esitluse salvestamine HTML-vormingusse

Palun toeta meid!